نمرات درس بازرگانی بین الملل
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بازرگانی بین الملل

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900860241

19

2

900858732

18.5

3

900825585

17

4

900829041

14

5

900825890

17

6

900828729

14

7

891246102

16

8

900876750

20

9

900869853

19

10

891225034

12

11

900830585

20

12

900813342

20

13

900870661

14

14

900832364

15

15

900859992

16

16

900832728

20

17

900865162

20

18

900877339

19.5

19

900872856

17.5

20

900829479

17.5

21

900809053

16

22

900843902

20

23

891226713

14.5

24

900829115

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.