نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی201

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891226554

19.75

22

900860147

17.5

23

900828749

19.25

24

900825165

19.75

25

900825832

20

26

900831417

16

27

891234242

12

28

891237712

16

29

900831473

17.5

30

900875541

20

31

900868482

19

32

900809610

19

33

891239872

17.5

34

900869660

19.5

35

900872579

20

36

900825286

20

37

900838907

18

38

900825334

19

39

891244944

18.5

40

900825110

19.5

41

900859074

17

42

900835969

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.