نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی201

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

17.5

2

900874815

15

3

900825640

18.5

4

900851219

19

5

900814221

17.5

6

891243797

18

7

901276850

16.5

8

900822933

18.5

9

900862327

18

10

900863184

18

11

900831991

15

12

891241138

17.5

13

900825149

20

14

900835144

20

15

891225361

18.5

16

891241114

18.5

17

900817861

19

18

891225716

17.5

19

891240556

18

20

891241964

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.