نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی200

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891225429

19

22

900825716

18.5

23

900863937

13

24

900822960

19.5

25

891235242

19

26

891246169

19

27

891227930

17.5

28

900825516

18.5

29

891228060

18

30

891225631

20

31

900832846

17

32

900817829

17.5

33

900825382

20

34

900825851

غ

35

900864811

16.5

36

900825873

20

37

891236551

19.5

38

891245061

18.5

39

900825369

19.5

40

901276657

19

41

891239569

20

42

891242486

19

43

900809327

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.