نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی200

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825899

12

2

891243746

18.5

3

901275599

18

4

891243789

20

5

900825356

18.5

6

900814078

15

7

900828752

13.5

8

900837885

18

9

900827464

19.25

10

891245633

17

11

900861242

17.5

12

900825408

20

13

900850888

غ

14

891237594

18

15

900809004

19

16

891246860

19.25

17

900864269

18

18

900793965

18.5

19

900816218

18.5

20

900825234

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.