نمرات درس طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا397

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239542

11

2

900823147

11

3

891239515

14.5

4

891242685

11

5

891240422

11

6

891232108

15

7

891255476

13

8

891231183

16

9

891237861

13

10

891241878

11

11

891230492

11

12

900823143

0

13

891226904

غ

14

891228917

13

15

891239532

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.