نمرات درس طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا42

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225683

13

2

891225111

-

3

891239101

13

4

900871089

13

5

891245529

0

6

891242338

غ

7

891242336

17

8

89161100

15.5

9

891243083

13

10

891239611

15

11

891235905

15

12

891237886

13.5

13

891239712

16.5

14

891229829

غ

15

891238259

11

16

891231544

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.