نمرات درس مباحث ویژه درالکترونیک1
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درالکترونیک1م397

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239542

14

2

900823147

11

3

891239515

11

4

891242685

11

5

891240422

11

6

891232108

15

7

891255476

17.5

8

891231183

15.5

9

891237861

15.5

10

891241878

13

11

891230492

غ

12

891237886

غ

13

891239712

16.5

14

891229829

14.5

15

891238259

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.