نمرات درس مباحث ویژه درالکترونیک1
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درالکترونیک1م45

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225683

16.5

2

891225111

11

3

891239101

13

4

900871089

13.5

5

891245529

غ

6

891242338

غ

7

891242336

17

8

891239496

غ

9

89161100

17.5

10

891243083

14

11

891239611

16.5

12

891235905

غ

13

891226904

غ

14

891228917

16.5

15

891239532

15

16

891231544

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.