نمرات درس تحلیل آماری ص2
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900854663

13

22

900844349

13

23

900831589

12

24

900843287

16

25

900871068

13.5

26

900826042

12

27

900826014

13.5

28

900843770

12

29

900844551

13.5

30

900826004

16

31

900826007

13.5

32

900854390

11.5

33

900826036

14

34

900853888

غ

35

900873631

14.5

36

890963489

18.5

37

891226157

 

16

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.جهت اعتراض به نمره اعلام شده به اداره  آموزش مراجعه فرمایید.