نمرات درس تحلیل آماری ص1
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845190

15

2

900832585

18.5

3

900825733

15

4

900846142

غ

5

900825979

16

6

900844909

15.5

7

900876772

16.5

8

900845142

12

9

900853914

11.5

10

900826051

18

11

900826341

11.5

12

900845261

12

13

900832734

12

14

900821059

13

15

900846159

14.5

16

891210001

19

17

900825958

17

18

900825959

14.5

19

900844146

غ

20

900873262

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.