نمرات درس تحقیقات بازاریابی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیقات بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19

2

891232381

16

3

891231637

14

4

891239450

18.5

5

891245349

17

6

891244498

20

7

891241453

18

8

891241498

19

9

891227310

17

10

891239598

19.5

11

891231491

16.5

12

891241993

19

13

891236452

19

14

891232312

19.5

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.