درباره تشکیل کلاس جبرانی درس شیمی تجزیه پیشرفته
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

قابل توجه دانشجویان محترم که درس شیمی تجزیه پیشرفته بااستادعلیمرادی اخذنموده اندمی رساندکلاس جبرانی مورخ91/4/13ساعت8صبح تشکیل می گردد