تاریخ امتحانات معوقه نیمسال 2-91-90
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

برنامه امتحانات معوقه نیمسال 2-91-90

 

30/10-30-8

13-11

30/16-30/14

19-17

 

شنبه (17/04/91)

شیمی آلی پیشرفته (ابراهیمی)

طراحی مدارهای فرکانس بالا(فرد-)

محاسبات عددی پیشرفته (علوی)

 

آمار کاربردی (جوادی)

 

 

جمعه (23/04/91)

 

 

کاربرد کامپیوتر (رضایی)

روش تحقیق (نوری)

ریاضیات پیشرفته (خورشیدی)

شیمی تجزیه پیشرفته(علیمرادی)

روش تحقیق(فاضلی)

وصایای حضرت امام (ره)-( مختاری)