درباره کلاسهای جبرانی رشته حقوق جزاوجرم شناسی
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حقوق جزاوجرم شناسی

کلاسهای جبرانی به شرح ذیل برگزارمی گردد:

دوشنبه تاریخ91/3/8  استادپاک نیت

صبح جزای عمومی(1)

عصر حقوق کیفری اقتصادی

سه شنبه تاریخ 91/3/9 استادیکرنگی

صبح جزای عمومی(2)

عصرجزای بین المللی

چهارشنبه تاریخ91/3/17

کلاسهای استادرحمانیان واستادالله وردی برگزارمی شود