نمرات درس مکانیک محیطهای پیوسته(1)مشخصه54
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مکانیک محیطهای پیوسته 1-54

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 26/1/91

نام استاد : حسینی هاشمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890947043

5

2

900871225

13

3

900858011

12

4

890966587

12

5

900843078

غ

6

900851302

12

7

900853422

13

8

890965834

2

9

900872114

14.5

10

900825852

14

11

890959774

13

12

900825470

13.5

13

900832229

غ

14

900832415

غ

15

900844255

غ

16

900853031

3

17

900825509

14

18

900833998

13.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.