نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی ص1
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  ریاضیات عالی مهندسی

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881542

18

2

901149418

12

3

901147922

غ

4

901147923

12

5

901149422

13.25

6

901147933

غ

7

901149805

14

8

890951233

16

9

901147926

14.5

10

890952936

12

11

901148392

غ

12

901149310

13.5

13

901149046

17

14

901148136

12

15

891239827

15.5

16

901149049

11

17

890962704

17.5

18

901149871

18.5

19

890954989

16

20

901150413

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.