نمرات درس کشت سلول(دارابی)ص2
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  کشت سلول

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد :  دارابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

890956382

غ

22

890962611

18.5

23

890960196

18.5

24

890959790

20

25

890962579

15.5

26

890964312

20

27

890957758

20

28

890962575

19

29

890971757

غ

30

890955647

17

31

890963862

19

32

890955429

غ

33

881071913

20

34

890955591

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.