نمرات درس کشت سلول(دارابی)ص1
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  کشت سلول

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : دارابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

18

2

890954945

19.5

3

890964246

13

4

890964672

14

5

890969765

18

6

890960024

19.5

7

891345

19

8

890971957

20

9

881057682

17

10

890971397

20

11

890947614

غ

12

890948253

19.5

13

890944846

19.5

14

890964628

15

15

890960033

14

16

890964993

20

17

890960149

16

18

891342

19

19

890962415

17

20

891311

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.