نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی مشخصه212
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی212

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 24/12/90

نام استاد : زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952352

14

2

890969043

15.5

3

890967124

14.5

4

890977755

17.75

5

890969978

15.5

6

890965588

17

7

890966621

15

8

890968437

15.5

9

890944888

18.5

10

890971861

15.5

11

890965969

18

12

890946739

18

13

890956844

15.5

14

890967969

18

15

890945756

19

16

890968215

16

17

890969719

15.5

18

890965251

13.5