نمرات درس استفاده ازروشهای اماری وپژوهشی درروانشناسی بالینی315
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  استفاده ازروشهای آماری وپژوهشی درروانشناسی بالینی315

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 23/12/90

نام استاد : تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900870842

17

2

900842442

14.5

3

900826000

15.75

4

900867062

غ

5

900855069

12.5

6

900825927

14

7

900825457

18

8

900857057

15.5

9

900829489

15

10

900826055

17

11

900852267

12.5

12

900826044

15

13

900848576

13

14

900825562

17

15

900859769

14

16

900841846

غ

17

900825560

16.5

18

900825443

16

19

900855597

13

20

900849963

15

21

900825439

16

22

900864557

14

23

900833563

18

24

900825688

14.5

25

900876984

15