قابل توجه دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری ورودی 89
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٥  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

بدینوسیله به اطلاع می رساند دروس زیر طبق جدول زیر جهت نیمسال اول تحصیلی ارائه گردیده و از مورخ 15/8/89 به بعد نیز کلاسها دایر می باشد.

  • زبان تخصصی (جبرانی) - پنجشنبه-(11:15-9:45) -دکتر جودکی
  • برنامه ریزی حمل و نقل شهری (اصلی) - پنجشنبه - (13-11:30) - دکتر جودکی
  • جامعه شناسی شهری (جبرانی)- جمعه(12-10) -دکتر نوابخش
  • نظریه های برنامه ریزی شهری (اصلی) - پنج شنبه (16:30-14) - دکتر ملک حسینی
  • روشهای برنامه ریزی شهری(اصلی) - پنج شنبه (19-16:30) -دکتر شیخ الاسلامی
  • اقتصاد شهری (جبرانی) - جمعه (10-8) - دکتر حاجی

همچنین برنامه فوق با توجه به شرایط زمانی اساتید قابل تغییر بوده که با هماهنگی اساتید و دانشجویان در جلسه اول  کلاسها امان پذیر می باشد.

                                                                                   آموزش دانشگاه