برنامه دروس ارائه شده حقوق جزا و جرم شناسی -ورودی 89
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۸  کلمات کلیدی: حقوق جزا و جرم شناسی

آخرین تغییرات برنامه دروس گروه حقوق ورودی 88

 

ردیف

نام درس

روز

ساعت

نام استاد

نوع درس

1

حقوق جزای اختصاصی (1)

چهارشنبه

15:30-14

دکتر عظیمی

اصلی

2

حقوق جزای عمومی (1)

چهارشنبه

17:15-15:45

دکتر عظیمی

اصلی

3

مسئولیت مدنی

چهارشنبه

19-17:30

دکتر عظیمی

اصلی

4

حقوق جزای بین الملل

پنج شنبه

10-8:30

دکتر آقامحمدی

اصلی

5

فلسفه حقوق

پنج شنبه

11-10

دکتر آقامحمدی

اصلی

 دروس روز چهارشنبه هر هفته دو جلسه و بصورت یک هفته در میان می باشد. روز شروع کلاسها نیز از تاریخ  12/8/89   می باشد

 

آموزش دانشگاه-8/8/89