نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر سلیم بهرامی (سازه)
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، سازه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881071914

75/14

چهارده و هفتاد و پنج

2

881057728

18

هجده

3

881057730

75/18

هجده و هفتاد و پنج

4

881057732

17

هفده

5

881057735

17

هفده

6

881057741

5/14

چهارده و نیم

7

881071916

5/19

نوزده و نیم

8

881057745

5/16

شانزده و نیم

9

881057749

17

هفده

10

881057750

11

یازده

11

881057752

25/17

هفده و بیست و پنج

12

881057753

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

13

881057755

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

14

881057758

18

هجده