نمرات درس تاریخ تحولات کیفری(1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

5/15

پانزده ونیم

2

881057391

19

نوزده

3

881057394

5/12

دوازده ونیم

4

881057395

12

دوازده

5

881057396

16

شانزده

6

881057398

5/13

سیزده ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

12

دوازده

9

881057406

12

دوازده

10

881057408

5/15

پانزده ونیم

11

881057409

13

سیزده

12

881057410

16

شانزده

13

881057414

5/12

دوازده ونیم

14

881071894

14

چهارده

15

881057415

12

دوازده

16

881057416

12

دوازده

17

881071895

5/12

دوازده ونیم

18

881057419

0

صفر

19

881057424

14

چهارده

20

881057428

5/13

سیزده ونیم

21

881057430

5/19

نوزده ونیم

22

881057435

0

صفر

23

881057436

0

صفر

24

881071897

12

دوازده