نمرات درس آیین دادرسی کیفری (1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

11

یازده

2

881057391

12

دوازده

3

881057394

12

دوازده

4

881057395

11

یازده

5

881057396

12

دوازده

6

881057398

5/14

چهارده ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

11

یازده

9

881057406

12

دوازده

10

881057408

13

سیزده

11

881057409

12

دوازده

12

881057410

12

دوازده

13

881057414

11

یازده

14

881071894

12

دوازده

15

881057415

5/13

سیزده ونیم

16

881057416

12

دوازده

17

881071895

12

دوازده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

12

دوازده

20

881057428

11

یازده

21

881057430

11

یازده

22

881057435

5/12

دوازده ونیم

23

881057436

12

دوازده

24

881071897

12

دوازده