نمرات روش های اجزاء محدود دکتر هاشمی (سازه)
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-سازه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881071914

16

شانزده

2

881057728

5/17

هفده ونیم

3

881057730

18

هجده

4

881057732

13

سیزده

5

881057735

12

دوازده

6

881057741

15

پانزده

7

881071916

16

شانزده

8

881057745

15

پانزده

9

881057749

13

سیزده

10

881057750

12

دوازده

11

881057752

13

سیزده

12

881057753

13

سیزده

13

881057755

13

سیزده

14

881057758

13

سیزده