امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 گروه مدیریت دولتی
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته مدیریت دولتی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق درعملیات پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

رفتارسازمانی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

تئوری مدیریت پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

16-14

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

شنبه

16/5/89

16-14