تاریخ جدید امتحانات گروه الکترونیک
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، گروه الکترونیک

آخرین تغییرات برنامه امتحانی گروه الکترونیک

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

مباحث ویژه در الکترونیک(1)

دکتر محسن نجفی

28/10/90

11 صبح

مباحث ویژه در الکترونیک(1)

دکتر عظیم فرد

21/10/90

14:30 عصر

طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

دکتر عفیفی

29/10/90

11 صبح

پردازش سیگنالهای دیجیتال

دکتر سالمی

معوقه

معوقه