تاریخ جدید امتحانات رشته معماری
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند امتحانات دروس مختلف به شرح جدول زیر تغییر نموده و تاریخ سایر امتحانات به قوت خود باقیست .

نام درس

نام استاد

تاریخ قدیم

تاریخ جدید

روانشناسی محیط

دکتر رحمانی

19/10/90 ساعت 8:30 صبح

21/10/90 ساعت 11 صبح

روشهای پیشرفته ساخت

دکتر صدیقی

21/10/90 ساعت 8:30 صبح

20/10/90 ساعت 30 :14 عصر

حکمت هنر اسلامی

دکتر صدیقی

17/10/90 ساعت 14:30 عصر

20/10/90 ساعت 11 صبح