برنامه کلاسی رشته روانشناسی عمومی
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

روانشناسی عمومی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تشکیل

زبان تخصصی

رحمانی

دوشنبه

17:15-15:45

علم النفس

رجبی

دوشنبه

15:30-14

روانشناسی عمومی پیشرفته

گودرزی

سه شنبه

10:30-8

روانشناسی رشد پیشرفته

گودرزی

سه شنبه

12:15-10:45

روشهای آماری پیشرفته

تقوایی

سه شنبه

15:30-14

زمان تشکیل کلاسها از هفته آینده مورخ 23/7/90 خواهد بود. لذا جهت ثبت درس و ادامه کار ثبت نام در اولین روز تشکیل کلاسها مراجعه فرمایید.