برنامه رشته آموزش زبان انگلیسی
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

آموزش زبان انگلیسی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تشکیل

مسائل زبانشناسی

مدنی

پنجشنبه

9:30-8

آواشناسی

مدنی

پنجشنبه

11:30-9:30

روش تحقیق

مقصودی

پنجشنبه

13:30-12

نگارش پیشرفته

مدنی

پنجشنبه

15:30-14

مباحث زبانشناسی در ادبیات

عزیز محمدی

پنجشنبه

17:30-16

زمان تشکیل کلاسها از هفته آینده مورخ 23/7/90 خواهد بود. لذا جهت ثبت درس و ادامه کار ثبت نام در اولین روز تشکیل کلاسها مراجعه فرمایید.