درباره رشته های روانشناسی(عمومی و بالینی)و آموزش زبان انگلیسی
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع پذیرفته شدگان رشته های روانشناسی عمومی ، بالینی و آموزش زبان انگلیسی می رساند کلاسهای این دسته از دانشجویان ، در ترم آینده و روزهای مندرج در جول زیر برگزار می گردد.

نام رشته

روزهای تشکیل کلاس

روانشناسی عمومی

دوشنبه و سه شنبه

روانشناسی بالینی

دو شنبه و سه شنبه

آموزش زبان انگلیسی

پنجشنبه

 هفته شروع کلاسهای از شنبه مورخ 23/7/90 می باشد. و دانشجویان می توانند در روز تشکیل کلاس خود نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و ثبت درس اقدام نمایند.