درباره دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی-ورودی 90
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

با توجه به پیگیریهای انجام شده کلاسهای این رشته (جهت ورودیهای 90) در نیمسال جاری برگزار خواهد گردید. تعداد واحدهای ارائه شده برای این رشته 10 واحد بوده و کلاسها نیز روز پنجشنبه برگزار خواهد گردید. دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت دروس خود در روز برگزاری کلاس در دانشگاه حضور یابند.