نمرات درس انرژی نو-دکتر قدیمی(1)
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

 

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان (حداکثر 10)

شبیه‌سازیها (حداکثر 2)

مقاله (حداکثر 8)

نمره نهایی (از 20)

1

احمدیان

70

85

75

14.7

2

اراسته

70

60

75

14.2

3

ازگلی

45

90

80

12.7

4

امیری

75

85

60

14

5

بابااحمد ی

65

85

80

14.6

6

باقرپورلاله زاری

60

75

95

15.1

7

براتی

75

90

75

15.3

8

بناپور

80

75

100

17.5

9

تاریخی

65

80

80

14.5

10

توکلی

75

90

75

15.3

11

جمادی باهر

60

80

85

14.4

12

حسین خانی

45

85

85

13

13

حسین زاده

70

90

90

16

14

حسینی کسبی

65

90

75

14.3

15

دخت شکیب جو

60

80

-

7.6

16

دیده بان

60

80

80

14

17

ذاکری نژاد

-

-

-

0

18

رشیدی

55

85

60

12

19

رضوی رحمانی

65

 -

-

6.5

20

ستار

50

85

85

13.5

21

صالح ابادی

25

 -

-

2.5

22

عسگری

60

90

95

15.4

23

عطری

55

85

75

13.2

24

علیرضایی

60

90

100

15.8

25

قاضی پور

80

90

90

17

26

قندهاری

65

85

80

14.6

27

کیانی هفت لنگ

55

80

90

14.3

28

مجیدی

90

100

100

19

29

محبوبی صوفیانی

90

85

85

17.5

30

محمدی ندوشن

75

85

90

16.4

31

مرادپوریان

70

95

85

15.7

32

مکوندی

80

85

90

16.9

33

ملکی

70

80

85

15.4

34

مهدیان

85

90

90

17.5

35

موحدی

80

85

80

16.1

36

نوروزی

80

90

95

17.4

37

نوری شیرازی

90

 -

75

15

38

هاشمی

75

90

90

16.5