نمرات جامعه شناسی جنایی-1
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

12

2

881057391

13.5

3

881057395

13

4

881057394

13

5

881057396

16

6

881057398

17

7

881057402

18.5

8

881057406

13.5

9

881057408

12

10

881057409

17.25

11

881057410

13.5

12

881057414

17.5

13

881071894

20

14

881057415

10

15

881057416

14.5

16

881071895

14.5

17

881057424

غائب

18

881014

12

19

881057430

18.5

20

881057435

12

21

881057436

12

22

881057428

10

23

890963431

10

24

890972220

12

25

890958330

10

26

890970170

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.