نمرات معادلات دیفرانسیل با مشتقات معمولی
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  معادلات دیفرانسیل با مشتقات معمولی

رشته : ریاضی

تاریخ اعلام نمره : 24/5/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057538

14

2

881057543

20

3

881057546

18.5

4

881057547

19

5

881057551

19.5

6

881057557

18

7

8810575561

18

8

881057563

20

9

881057565

18

10

881057570

16

11

881057571

19

12

881057578

18

13

890964274

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.