نمرات تئوری صفحات و پوسته ها
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تئوری صفحات وپوسته

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 19/5/90

نام استاد :  میرحسینی هزاوه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

13

2

881057731

12

3

881057733

13

4

891514

17

5

881057755

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.