نمرات دینامیک سازه ها
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک سازه ها

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 19/5/90

نام استاد :  میرحسینی هزاوه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

14

2

881057731

13

3

881057733

13

4

891514

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.