برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

نام استاد

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

روشهای مختلف تداخل سنجی لیزری برای اندازگیری ضریب انتقال حرارت جابجایی اجسام متقارن محوری

عرفان برجیان

ابوالفضل احمدی

15/6/1390

9:20-9

2

بررسی انتقال حرارت جابجایی توسط نانو سیالات

سید حمید رضا میرباقری

تورج یوسفی

15/6/1390

9:40-9:20

3

مطالعه سیستم تهویه ایستگاههای زیر زمینی

میثم مهر پور

تورج یوسفی

15/6/1390

10-9:40

4

مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد انتقال حرارت از سطح داخلی یک استوانه توسط جت هوا

سینا رازورز

تورج یوسفی

15/6/1390

10:20-10

5

مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد انتقال حرارت از سطح داخلی لوله خارجی در لوله های هم مرکز جت آب

حسن عمرانی

تورج یوسفی

15/6/1390

10:40-10:20

6

بررسی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه  انتقال حررت از سطح خارجی یک نیمه استوانه دایره تحت اثر جت هوا

ستاره  نادری پور

تورج یوسفی

15/6/1390

11-10:40

7

بررسی مطالعات عددی انجام شده در زمینه انتقال حرارت از سطح خارجی یک نیمه استوانه دایره تحت اثر جت هوا

مریم مهاجر انصاری

تورج یوسفی

15/6/1390

11:20-11

8

بررسی تاثیر تنشهای حرارتی روی آنتنهای ماهواره به قطر 5 متر

آرش ملک پور

خداداد واحدی

15/6/1390

11:40-11:20

 

 

حضور تمامی دانشجویان گرایش تبدیل انرژی در جلسات سمینار در روز 15/6/1390 الزامی است و شرط ثبت نمره سمینار هر دانشجو حضور در تمامی 8 جلسه ارائه می باشد.