امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 گروه میکروبیولوژی
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته میکروبیولوژی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمارپیشرفته

شنبه

9/5/89

16-14

میکروبیولوژی خاک

دوشنبه

11/5/89

13-11

فیزیولوژی

چهارشنبه

13/5/89

13-11

ژنتیک میکروبها

شنبه

16/5/89

13-11

مهندسی ژنتیک

دوشنبه

18/5/89

13-11