نمرات سازه های نو -دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

12

2

881071931

20

3

881057934

17.5

4

881057935

12.5

5

881057937

20

6

881057938

15

7

881057939

12

8

881071933

16.5

9

881057947

19.5

10

881057948

14.5

11

881071934

14.5

12

881057960

15.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.