نمرات حکمت و هنر اسلامی دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  حکمت هنراسلامی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

20

2

881071931

20

3

881057934

20

4

881057935

17.25

5

881057937

19.5

6

881057938

20

7

881057939

17.75

8

890948256

14

9

881071933

19.25

10

890952781

غایب

11

881057945

غایب

12

881057947

16.25

13

881057948

14.5

14

881071934

20

15

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.