نمرات سمینار شیمی معدنی (دکتر جامه بزرگی)
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی معدنی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :سمینار

رشته : شیمی معدنی

تاریخ اعلام نمره :4/5/90

نام استاد :  جامه بزرگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057616

18

2

551057635

18.5

3

881057637

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.