نمرات کاربردرایانه درمدیریت ساخت-2
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کاربردرایانه درمدیریت ساخت

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891524

17

2

890961304

17.5

3

890968028

16.5

4

890955213

17.5

5

890964984

18.5

6

890965764

17

7

890971339

17

8

890947364

17.5

9

890959342

17

10

890966517

18

11

890953070

18.5

12

890962713

غایب

13

890967032

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.