نمرات اقتصاد مهندسی-2
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اقتصادمهندسی پیشرفته

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961304

17.5

2

890968028

17.5

3

890955213

15.5

4

890964984

17.5

5

890965764

12.5

6

890971339

15.5

7

890947364

17.25

8

890959342

13.5

9

890966517

17.5

10

890953070

13.5

11

890962713

13.5

12

890967032

15.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.