نمرات ویروس شناسی پیشرفته -1
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  ویروس شناسی پیشرفته م24

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057678

12

2

881057685

17.5

3

881057691

14.5

4

881057694

19

5

881057700

12

6

881057701

13

7

881057703

11

8

881057705

12

9

881057706

15

10

881057708

14

11

881071912

17

12

881057711

13

13

881057712

13

14

881057715

15

15

881057717

11

16

881057719

12

17

881057720

12

18

881057721

15

19

881057722

16.5

20

881057723

13

21

881057713

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.