درباره درس ارتعاشات سیستم های ممتد و مکانیک محیط پیوسته
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک که در نیمسال دوم 90-89 دروس 1- مکانیک محیط پیوسته و 2- ارتعاش سیستم های ممتد را اخذ نموده اند می ساند امتحانات این دو درس در تاریخ 8/5/90 و 9/5/9راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد. لذا با هماهنگی استاد مربوطه منبع درس ارتعاشات جزوه و مطالبی کلاسی استاد و منبع امتحان درس محیط پیوسته کتاب مکانیک محیط پیوسته انتشارات جهاد دانشگاهی دکتر حسینی هاشمی می باشد.