نمرات درس الگوریتم های موازی-2
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  الگوریتم های موازی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  اکبری ترکستانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226606

19.75

2

891245433

13

3

891237806

12.5

4

891237784

15.5

5

891246413

16.75

6

891236035

12

7

891231415

14.25

8

891231102

12.5

9

891233902

12.75

10

891231536

17

11

891225738

16

12

891246987

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.