نمرات درس سمینار -(حقوق)
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس سمینار

رشته : حقوق جزاوجرم شناسی

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  آقامحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

16

2

881057391

17

3

881057395

17

4

881057394

18

5

881057396

18

6

881057398

15

7

881057402

17

8

881057406

17

9

881057408

16

10

881057409

17

11

881057410

15

12

881057414

18

13

881071894

18

14

881057415

16

15

881057416

17

16

881071895

16

17

881057424

غایب

18

881057430

18

19

881057435

15

20

881057436

14

21

891011

16

22

881057428

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.